AITE kaç tane kule tanıtacak?

Kütle transfer ekipmanı nedir?

Bu süreçte iki ortam esas olarak kütle alışverişinde bulunur, bu nedenle bu işlemleri gerçekleştirecek ekipmana kütle transfer ekipmanı denir;

damıtma nedirkule?

Damıtma esas olarak karışımdaki farklı uçuculuktaki bileşenleri ayırmak için kullanılır.Gaz fazındaki uçuculuğu yüksek olan maddelerin konsantrasyonu sıvı fazdakinden daha yüksektir, bu nedenle çoklu damıtma işlemi sayesinde damıtma haline gelir.Damıtma işlemini gerçekleştiren kule ekipmanına damıtma kulesi denir.

damıtma nedirkule?

Damıtma kulesi, yüksek mukavemet, yüksek tokluk, yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci, hafiflik vb. özelliklere sahip nadir metal titanyum ve alaşımlı malzemelerden yapılmış bir kimyasal ekipmandır;Bu nedenle kimya sanayi, petrokimya sanayi, metalurji, hafif sanayi, tekstil, alkali üretimi, eczane, pestisit, galvanik, elektronik ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Damıtma kulesinin işlevi esas olarak karışık sıvıları ayırmaktır.Farklı sıcaklıklar ve farklı uçuculuk (kaynama noktaları) gibi farklı koşullar altında farklı sıvıların ilkesi, saflaştırma etkisi elde etmek için sıvıları ayırmak için kullanılır.

Kule resmi

ekstraksiyon nedirkule?

Bileşenler arasında küçük kaynama noktaları farkı olan sıvı karışımlar için genel fraksiyonlama yöntemlerini kullanmak zordur.Bu sırada, sıvı karışıma yüksek kaynama noktalı bir çözücü (ekstraktan adı verilir) eklenebilir: ekstraksiyondaki farklı çözünürlüklerinden yararlanarak karıştırılan sıvıdaki bileşenleri ayırın.Bu yönteme ekstraksiyon denir.Çıkarma için kule ekipmanına çıkarma kulesi denir.

yıkayıcı nedir?

Gereksiz bileşenlerin veya katı toz partiküllerinin gazdan su ile uzaklaştırılması işlemine sulu yıkama denir.Bu tür kule ekipmanı deniryıkama kulesi

reaksiyon nedirkule?

Reaksiyon, karışımın sıcaklık ve basınç gibi belirli koşullar altında yeni maddeler ürettiği süreci ifade eder.

rejenerasyon nedirkule?

Rejenerasyon işlemi, buhar kütle transferi ve karışımın sıyrılması yoluyla çözeltinin desorpsiyonu ve rejenerasyonu işlemidir.

kurutma nedirkule?

Katı malzemeleri kurutmak için iki işlem vardır.İlk olarak, ıslak kısmı gazlaştırmak için katının ısıtıldığı ısı transferi işlemi ve daha sonra gazlaştırmadan sonra ıslak kısım buharının yüksek kısmi basıncı nedeniyle gaz fazına yayıldığı kütle transferi süreci.Ancak ıslak kısmın katı malzemeden sürekli olarak difüzyon yoluyla katı yüzeye taşınması malzemede bir kütle aktarım işlemidir.Bu nedenle, kurutma işlemi, kütle ve ısı transferi işlemlerinin bir arada bulunması ile karakterize edilir.

Resim ihlal ederse, lütfen iletişime geçin sales1@aitemt.com;


Gönderim zamanı: 21 Aralık 2022