Ekip Yönetimi 6S

Kapsam: Bu prosedür şirketin tüm alanlarında tüm personel için geçerlidir.

6s : Sırala / Düzenle / Süpür / Standartlaştır / Sürdür / Güvenlik

212 (5)

Sırala: Yararlı ve yararsız malzemeleri ayırın.Gereksiz şeyleri işyerinden uzaklaştırın, merkezileştirin ve tanımlanıp yönetilmeleri için sınıflandırın, böylece çalışma sahası düzenli ve güzel olsun, Ardından personel rahat bir ortamda çalışabilir.

Set sıralaması : İş sahasındaki ihtiyaçların niceliksel olması, sabit nokta ve tanımlama ihtiyacı içinde saklanması, ihtiyaç duyulan her an yer alabilmesi, böylece eşya aramakla harcanan zamanı azaltabilir.

cec86eac
212 (6)

Süpürme: İşyerini çöp, kir, tozsuz, yağsız, yani ayıklanacak ekipman haline getirmek, kullanılacak şeyleri düzeltip sık sık temizlemek, her an kullanım durumunu korumak, bu ilk amaç.İkinci amaç, anormalliğin kaynağını keşfetmek ve iyileştirmek için temizlik sürecinde görmek, dokunmak, koklamak ve duymaktır." Temizlemek "yüzeyi ve içini temizlemektir.

Standartlaştırma: Sıralanacak Sıralama , Sıralama, süpürme işleminden sonra süpürme koruma sağlar, daha önemli olan kökü bulmak ve ortadan kaldırmak istemektir.Örneğin, işyerindeki kirin kaynağı, ekipmandaki yağ kirliliğinin sızıntı noktası, ekipmanın gevşemesi vb.

6d325a8f1
c1c70dc3

Sürdürme: Ayıklama, düzeltme, temizleme, temizleme işlerine katılmak, düzenli, temiz bir çalışma ortamı sağlamak, bu işte iyi bir iş çıkarmak ve herkesin uyması için ilgili standartların geliştirilmesini sağlamak, geliştirebilmektir. standarda uyma alışkanlığı.

Güvenlik: İşyerinde neden olacak güvenlik kazalarının (zemin yağı, koridor tıkanması, emniyet kapısının engellenmesi, yangın söndürücü arızası, malzeme ve bitmiş ürünlerin yığılma riski çok yüksek, vb.) ortadan kaldırması veya önlenmesidir.

26 Kasım 2020,Yangın tatbikatı.Yangın tatbikatı, herkesin yangınla mücadele sürecini daha iyi anlaması ve ustalaşması ve acil durumlarla başa çıkma sürecinde koordinasyon ve işbirliği yeteneğini geliştirmesi için insanların güvenlik ve yangından korunma konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik bir faaliyettir.Yangında karşılıklı kurtarma ve kendi kendine kurtarma konusunda personelin farkındalığını artırmak ve yangında yangın önleme şefi ve gönüllü itfaiyecilerin görevlerini netleştirmek.

7e5bc524